Comunicado :: 24 de abril 2020

Benvolguda famila verdiblanca:

Sabem dels moments tant excepcionals que estem visquent, esperem que estigueu amb bona salut, tant vosaltres, com les vostres famílies i amics.

Ahir la FCF acordava donar per finalitzades totes les competicions de la temporada 2019-2020, atenent a les recomanacions de la secretaria de l’Esport i de l’Activitat física.

Entre d’altres coses, acordava, obrir un periode consultiu als clubs per tal de coneixer les seves opinions respecte a la conclusió dels campionats, abans de prendre una desició, o estudiar un programa d’ajudes econòmiques a clubs i federats per la pròxima temporada 2020-2021

Dit això, el club està estudiant les mesures economiques per tal de compensar els mesos de serveis no prestats. Evidentment som coneixedors de la realitat del nostre entorn i serem el més acurat possible en la presa de les desicions.

Per altra banda, la junta i l’equip tècnic ja estan treballant en el diseny esportiu de la pròxima temporada. En quan tinguem més informació també us la farem saber.


Fruit d’aquesta situació també estem treballant en futures inscripcions online

Encara no se’ns ha comunicat quines mesures de prevenció per a iniciar l’activitat esportiva i social en la instal.lacio Restem a l’espera d’una propera reunió amb el departament d’esports de l’Ajuntament.

Per últim, demanar-vos tranquil·litat i oferir-nos a contestar qualsevol situació que ens consulteu, que us preocupi o us amoïni. Com sempre els nostres canals de comunicació digital estan oberts i actius per a això.

Fins aviat

Estimada familia verdiblanca,
Sabemos de los momentos tan excepcionales que estamos viviendo, esperamos que tod@s tengais buena salud, Tanto vosotros, como vuestros familias y amigos.

Ayer la FCF acordaba dar por finalizadas todas las competiciones de la temporada 2019-2020, atendiendo a las Recomendaciones de la secretaria del Deporte y de la Actividad física.
Entre otras cosas, resolvió , abrir un período de consulta a los Clubes a fin de conocer sus opiniones respecto a la conclusión de los campeonatos, antes de tomar una decisión, y/o estudiar un programa de Ayudas económicas a Clubes y Federados para la temporada que 2020-2021

Dicho esto, el club está estudiando los medidas económicas para compensar a los meses de servicios no prestados. Evidentemente somos conocedores de la realidad de nuestro entorno y seremos lo más cuidadosos posibles en la toma de las decisiones.

Por otra parte, la Junta Directiva y el Equipo Técnico ya están trabajando en el diseño deportivo de la próxima temporada. En cuanto tengamos más información al respecto también os la haremos saber.

Fruto de esta situación, comenzaremos a trabajar para poder crear futuras inscripciones online.
Aún no se nos ha Comunicado qué medidas de prevención hemos de tomar para iniciar la actividad deportiva y social en nuestras instalaciones. Estamos a la espera de una reunión con el departamento de Deportes del Ayuntamiento.
Por último, os pedimos tranquilidad y nos ofrecemos a contestar cualquier situación que  les preocupen, y deseen consultarnos. Como siempre nuestros canales de comunicación digital están activos y abiertos para ello.

Hasta pronto.

La Junta Directiva