Comunicado :: 12-4-2020

Estimadas familias y soci@s

Ara fa un mes que vam suspendre els entrenaments i les competicions a causa de la pandèmia del COVID-19.

Des del CFSINGUERLIN desitgem que  tots vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. 

Des de la direcció esportiva estem a l’espera de les decisions  oficials de la Generalitat de Catalunya respecte a la represa de les activitats esportives, i de les resolucions que la FCF i CADECA puguin prendre respecte de la continuïtat o no de les competicions  oficials.

Així, quan el Club tingui la notificació de la FCF i de CADECA, transmetrà a les famílies quines mesures adoptarem a partir d’aquell moment.

Fins a la data en que es van suspendre les activitats, el club estava treballant per  poder gaudir de la Presentació (1 de maig), preparant el torneig “Ciutat de Santa Coloma” i el Casal d’Estiu. Tots aquest projectes han quedat aturats a l’espera de l’evolució de les resolucions que es prenguin per part dels organismes oficials.

En aquests moments tan excepcionals, el CFSINGUERLIN, també s’ha vist obligat a acollir-se a l’ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) en relació als nostres treballadors, degut a la inactivitat i al conseqüent dèficit de tresoreria de l’entitat.

Desitjant retrobar-nos molt aviat, des de la Junta directiva us enviem ànims, perquè us volem veure a tots quan tot això s’acabi.

#Quedatacasa  #Totanirabe #Territorisinguerlin

JUNTA DIRECTIVA

CFSINGUERLIN

Hace un mes que suspendimos los entrenamientos y las competiciones a causa de la pandemia del COVID-19.

Des del CFSINGUERLIN deseamos que vosotros y vuestras familias estéis bien.

Desde la dirección deportiva estamos esperando las decisiones oficiales de la Generalitat de Catalunya con  respecto a la reanudación de las actividades deportivas, y a las resoluciones que la FCF y CADECA tomen respecto a la continuidad o no de las competiciones oficiales.

En cuanto el Club tenga la notificación de la FCF y CADECA, comunicará a las familias que medidas adoptaremos a partir de ese momento.

Hasta la fecha en que se suspendieron las actividades, el club estaba trabajando para poder disfrutar de la presentación (1 de mayo), preparando el torneo “Ciutat de Santa Coloma” y el Casal d’Estiu. Todos esos proyectos quedan parados a la espera de la evolución de las resoluciones que tomen los organismos oficiales.

En estos momentos tan excepcionales, el CFSINGUERLIN también se ha visto obligado a acogerse a un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) en relación a nuestros trabajadores, debido a la inactividad y al consiguiente déficit de tesorería de la entidad.

Deseando reencontrarnos  muy pronto, desde la junta directiva os enviamos ánimos, porque os queremos ver a todos cuando esto acabe

#Quedateencasa  #Todoirabien #Territorisinguerlin

JUNTA DIRECTIVA

CFSINGUERLIN